Cây tỏi Kinh Môn từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực của người dân huyện Kinh Môn do những giá trị kinh tế mà cây tỏi Read More