Tháng 5 , nếu có mặt ở Thanh Hà, huyện Nam Thanh, Hải Dương bạn sẽ thấy làng quê như có hội, hội vải. Du khách về quê