Nói đến làng Vũ Đại thì chắc hẳn ai ai cũng nhớ ngay đến cố nhà văn Nam Cao với các hình tượng văn học Chí Phèo, Thị Nở,