Ông bà xưa vẫn thường hay nói “của cho không bằng cách cho” như cách khuyên nhủ chúng ta về cách đối nhân xử thế, lời nói khi